Prabhuji Mere Avgun Chit Na Dharo Song Lyrics

Prabhuji Mere Avgun Chit Na Dharo

Prabhuji Mere Avgun Chit Na Dharo

Maaf karna bhaiyo aur bahano
Barso ke bad ga raha hu
Wo bhi bhyi jan wo bhi pikar

Prabhu ji mere avgun chit na dharo

Prabhu ji mere avgun chit na dharo

Samdarasi hai naam tumharo

Samdarasi hai naam tumharo

Naam ki laaj karo

Prabhu ji mere avgun chit na dharo

Prabhu ji mere avgun chit na dharo


Ek nadi ek nala kahaye mailo hi nir bharo

Ek nadi ek nala kahaye mailo hi nir bharo

Ganga me mil kar dono ka ganga naam paro

Prabhu ji mere avgun chit na dharo

Prabhu ji mere avgun chit na dharo


Madira piye chhod gangajal

Madira piye chhod gangajal

Man mero bigaro, ho guru ji

Man mero bigaro

Sur shyam ki kripa bina

Sur shyam ki kripa bina

Koi jag me na sudharo

Na sudharo, na sudharo

Prabhu ji mere avgun chit na dharo

Prabhu ji mere avgun chit na dharo

Prabhu ji mere avgun chit na dharo

Prabhu ji mere avgun chit na dharo.